خبر + لینک + دانلود + عکس و ...

خبر + لینک + دانلود + عکس و ...

ردیف

عنوان

تلفن

نشانی

1

مرکز شماره 1  (آیت ا... سعیدی)

 

55865055

55865053

بزرگراه آیت ال... سعیدی، پایین تر از پاسگاه نعمت آباد، خیابان سهیل

2

مرکز شماره 2  (شهید رجایی)

55958787

55917272

خیابان شهید رجایی، پایین تر از بیمارستان هفت تیر، جنب پل شهید آوینی

3

مرکز شماره 3  (اختصاصی پیکان)

55503092

اتوبان شهید کاظمی، جنب درب شماره 7، میدان مرکزی میوه و تره بار

4

مرکز شماره 4  (حکیمیه)

77009071

حکیمیه، خیابان شهید نشوه(سازمان آب)، روبرویبانک ملی شعبه دانشگاه آب و برق